Wij gebruiken cookies. Klik om te sluiten.
Home   >   ICT Projectmanagement cursussen op BeeTree
Cursus Projectmanagement
€1899 | Utrecht
Tijdens de Cursus Projectmanagement Tijdens de Cursus Projectmanagement leert u uitgebreid alle aspecten van het projectmanagement kennen. U leert een projectopdrachten bepalen, het bijbehorende projectplan te schrijven en te werken binnen tijd en budget. Ook gaan in op leidinggeven en onderhandelen, het communiceren binnen projecten en het samenwerken in teams. Tevens behandelen we verschillenden software voor projecten en gaan we in op verschillende methodieken voor projectmanagement zoals Prince2, IPMA en Agile projectmanagement. Resultaat Na afloop van de cursus heeft een u helder beeld van wat er allemaal bij projectmanagement komt kijken. U kunt een projectplan schrijven, een project beheren en duidelijke afspraken maken omtrent tijd en budget en deze ook daadwerkelijk naleven. Verder beschikt u over de kwaliteiten om een gestructureerde planning te maken en een project succesvol af te sluiten en te evalueren. Praktijkcase De Cursus Projectmanagement is zeer praktijkgericht. Tijdens de cursus werkt u in groepsverband aan een zelf gekozen project waarin alle aspecten van projectmanagement aan de orde komen. U schrijft een projectplan en werkt dit vervolgens uit. Door deze doorloopt u het hele stappenplan om tot een succesvol projectmanagement te komen. Uiteindelijk worden de projecten door de andere groepen en de docent beoordeelt en geëvalueerd, zodat er gerichte feedback wordt gegeven.
Docent: Eduvision
Projectmanagement
€208 |
Breed opgezette cursus waarin je kennis maakt met alle facetten van projectmanagement.Maak een vliegende start_ volg de cursus Projectmanagement Plannen, organiseren en afstemmen_ volg de cursus Projectmanagement en leer alles over stakeholders, resources en WBS. Inderdaad, bij projectmanagement komt veel kijken om doelstellingen tijdig en adequaat te realiseren. Bij met name de grotere en complexe projecten is het een uitdaging om het overzicht te bewaren. Vermijd valkuilen Het overzicht verliezen is dan ook een van de vuilkuilen. Een andere valkuil is dat het project blijft doordraaien. Voor je het goed en wel in de gaten hebt, is zo’n project tot de vaste bedrijfsonderdelen gaan horen. Maar dan onofficieel. Lastig is ook dat tegenwoordig veel nieuwe initiatieven of uitwerkingen van een gaaf idee als ‘project’ bestempeld worden. Ja, wanneer spreek je eigenlijk van een project? Daar begint de cursus Projectmanagement mee. Waar wil je jezelf voor behoeden? In de cursus behandel je alle_ valkuilen tips tricks Managementtheorieën Wat is de overlap tussen Agile, Lean en projectmanagement? Of zijn dat totaal verschillende zaken? Wie weet heb je daar zelf een visie over na de cursus over het managen van projecten. De cursus draait vooral om de vraag_ hoe zorg ik dat we binnen een bepaald tijdsbestek met een vastgesteld budget de doelen halen? Een vliegende start maken Of je dat ene doel haalt binnen het aangegeven timeframe en de financiële middelen, hangt voor een groot deel af van de basis. Een goede voorbereiding is een solide ondergrond voor een projectmatige klus. Hoe maak je als projectmanager een vliegende start? Wat zijn de bouwstenen voor een geslaagd project? Hoe krijg ik de boel op de rit? Hoe voorkom ik scope creep? Deze belangrijke vragen beantwoord je tijdens de cursus Projectmanagement. Deadlines Wat doe je als het projectteam hard rent, maar niet op tijd de finish haalt? Hoe stuur je bij? Ook daarover krijg je tips. Waar je straks succes aan kunt afmeten? Daar zijn verschillende manieren voor. De ins and outs van projectmanagement leer je al in 3 maanden. Behoed je voor valkuilen Vermijd valkuilen en benut praktisch tips en tricks voor het managen van een complex project. Volg de cursus Projectmanagement en zet de eerste stap naar geslaagde projecten.
Docent: NHA

ICT Projectmanagement cursussen op BeeTree

Projectmanagement is een vak. Een vak dat je met het aanbod op BeeTree kunt leren. Maar ook nieuwere vormen van projectmatig werken, zoals scrum, agile of is volop hier te vinden.


Herstel Filters
Regio
Type
Leeftijdsgroep
Doelgroep
Categorie
Prijs

Startdatum
Startdatum

Ander ICT management

Wel management maar geen projecten? Denk dan eens aan servicemanagement (ITIL), of Quality Assurance (Lean, Six Sigma). Laat je inspireren. Op BeeTree!

Klassiek projectmanagement

Elk project is uniek en eindig. Dat is nu eenmaal de essentie van een project. Projectmanagement is ervoor om zo’n project goed te laten verlopen. Klassiek projectmanagement leunt zwaar op het denkwerk van Deming (die op zijn beurt weer leende van de wetenschap). Deming wilde processen beheersen en verbeteren door systematisch te werk te gaan en eerst een plan op te stellen, dat uit te voeren, vervolgens te evalueren en daarna bij te sturen. In essentie is dit ook wat een projectmanager doet, zij het dat processen cyclisch zijn en een project eenmalig. De projectmanager start het project, maakt een planning, zorgt ervoor dat het plan wordt uitgevoerd en stelt steeds vast of alles nog volgens planning verloopt. Een projectmanager zorgt daarbij voor een goede balans tussen tijd, geld en kwaliteit van een softwareproject. Hij stelt het team op en informeert alle leden. Hij stemt af met de opdrachtgever of een stuurgroep. Op enig moment sluit de projectmanager het project af, liefst als de oorspronkelijke doelstelling is behaald. Prince2 en IPMA opleidingen zijn hiervoor altijd de meest gangbare opleidingen geweest binnen de ICT en deze methodes voor het aansturen van projectmatig werken worden nog altijd veel gebruikt.

 

Nieuw projectmanagement

Omdat softwareprojecten met de komst van internet dynamischer werden, kwamen er ook nieuwe inzichten over projectmatig werken. Een belangrijke aanpak is Agile en de naam (lenig, beweeglijk) geeft al aan dat deze aanpak meer flexibiliteit toestaat. Scrum is een voorbeeld hiervan: Scrum teams zijn mulitdisciplinaire, zelfsturend teams die werken met kort-cyclische sprints waarbij minder formeel wordt vastgelegd.

Kenmerkend is dat dat elke sprint eindigt in een oplevering. Na de oplevering wordt opnieuw gekeken wat op dat moment moet wordenTeams die deze  en die beter kunnen omgaan met de wisselende behoeftes en inzichten. Deze projecten worden gecoördineerd door een scrum master. De productowner bewaakt de doelstellingen van de klant en andere belanghebbers.

Wat kan ik leren?

Een goede manier om klassiek projectmanagement te leren is om te kijken naar een cursus Prince2. Je kunt je dan ook kwalificeren. Een intensiever traject is IPMA. Uiteraard hebben we ook Lean en Green belt. Maar ook voor de moderne methoden zoals Agile of Scrum master kun je terecht op  BeeTree.

494 GEVONDEN OPLEIDINGEN
494 RESULTATEN
FILTERS