Deze site gebruikt cookies, voor ons privacy- en cookiebeleid klik hier. Klik om te sluiten.
Home   >   Huisregels
Contact

Huisregels

We vinden het belangrijk dat BeeTree.nl werkt en blijft werken zoals we het bedoelen. Daarom geldt er een aantal ‘huisregels’, of ‘Algemene Voorwaarden’. We verwachten dat alle partijen, opleiders, cursisten en wijzelf, ons daaraan houden. Iedereen die een profiel heeft aangemaakt (en dus een gebruiker van BeeTree.nl is) heeft ingestemd met deze huisregels. 

 

Een profiel maakt matchen makkelijker

BeeTree.nl is er om vraag en aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling goed elkaar af te stemmen. Iedereen kan BeeTree.nl bezoeken. En het gehele aanbod volledig bekijken. Zonder je te registreren. Wil je een opleiding aanbieden of je ergens voor inschrijven? Dan maak je een profiel aan. Profielen kunnen we gebruiken om mensen met gelijke interesses bij elkaar te brengen. En om gericht aanbod onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat BeeTree.nl hierdoor beter functioneert. Je kunt dan bijvoorbeeld gebruikmaken van aanvullende zoekmogelijkheden en het leggen van onderlinge contacten. Wil je dat niet? Geen probleem. Je kunt gewoon rondkijken op de site.

 

We gaan met respect met elkaar om

We vinden het belangrijk dat we respectvol met elkaar communiceren en verwachten dat dus ook van alle gebruikers.

 

            Houd je aan de wet

Je bijdragen mogen niet discriminatoir van aard zijn (op grond van godsdienst, politieke voorkeur, geslacht, ras en meer). Je bijdragen mogen ook niet oproepen tot geweld of het zaaien van haat.

 

            Gebruik heldere taal

Zorg dat je bijdrage in duidelijk Nederlands is geschreven. Maak geen berichten die (grotendeels) uit vreemde tekens of hoofdletters bestaan.

 

            Wees fatsoenlijk

Kritische feedback (met een goede onderbouwing) mag natuurlijk. We rekenen er echter op dat je nergens scheldwoorden gebruikt of beledigingen. Scheldwoorden en beledigingen horen niet op BeeTree.nl. Net als aanstootgevend grafisch materiaal.

 

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens

Maak je een profiel aan, dan vul je je persoonsgegevens in. We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met je gegevens. BeeTree.nl houdt zich daarom aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens hiervoor stelt. BeeTree.nl houdt met dit profiel gegevens bij van gebruikers in een database. Deze gegevens verzenden en bewaren we beveiligd. We leggen de gegevens vast om het gebruiksgemak te vergroten en om vraag en aanbod van onderwijs zo goed mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen. Daarnaast kunnen we gegevens aan adverteerders verstrekken (al dan niet geanonimiseerd). Dat doen we alleen als je daarmee hebt ingestemd.

We bewaren je profiel zolang als jij wilt. Wel wordt je account gedeactiveerd als je het 18 maanden niet gebruikt. Je kunt dan niet meer zomaar inloggen. Om je account opnieuw te activeren, moet je dan op het inlogscherm je e-mailadres opgeven dat bij het account hoort, en vervolgens klikken op Wachtwoord vergeten? Je krijgt dan een nieuw wachtwoord per e-mail toegestuurd waarmee je weer kunt inloggen. 

Natuurlijk kun je jezelf ook uitschrijven. Dit kun je doen op je Mijn BeeTree pagina. We verwijderen je profiel dan onmiddellijk en permanent. Je ontvangt altijd een bevestiging van ons per mail.

 

Je houdt de site effectief

We willen BeeTree.nl graag zo effectief mogelijk maken en houden. Zo kunnen cursisten en opleiders snel en efficiënt elkaar vinden. Daarom gelden minimaal de volgende voorwaarden voor het plaatsten van informatie:

 • je plaatst geen spam
 • je plaatst je bijdrage een keer en voorkomt daarmee dubbele informatie
 • je plaatst geen irrelevante verwijzingen
 • je plaatst alleen afbeeldingen of filmpjes die relevant zijn voor je opleiding
 • je plaatst geen commerciële boodschappen (anders dan het aanbieden van je opleiding)
 • je controleert je bijdrage op virussen en malware
 • je plaatst geen url of gedeelte hiervan ter promotie van de site van de opleider, zonder onze schriftelijke toestemming.

 

Je voldoet aan de verwachtingen

Plaats je een opleiding op BeeTree.nl dan moet de opleiding ook voldoen aan de verwachtingen die je creëert. Zorg onder meer voor:

 • een duidelijke beschrijving van de inhoud en de randvoorwaarden
 • dat je de verwachte lesstof ook echt behandelt
 • dat de opleiding op de genoemde datum doorgaat (of tijdig wordt geannuleerd).

 

Ook als je inschrijft als cursist verwachten we dat je voldoet aan de verwachtingen die een opleider mag hebben:

 • je neemt constructief deel aan de opleiding
 • je betaalt op tijd de factuur van de opleider.

 

Annulering, verhindering of verplaatsing geef je tijdig door

Kun je onverhoopt niet deelnemen aan een opleiding? Of kun je als opleider de opleiding toch niet door laten gaan? Dan geef je dat – zo mogelijk – uiterlijk twee weken voor de geplande uitvoerdatum door aan de opleider, dan wel de cursist. Dat doe je:

 • via het berichtencentrum BeeTree.nl (log in en ga via Mijn BeeTree naar Berichten), en
 • direct naar de opleider, dan wel de cursist.

BeeTree.nl rekent geen kosten voor annulering, verhindering of verplaatsing. Die afspraken maken de opleider en de cursist onderling en direct met elkaar.

 

Kwaliteit van het aanbod is aan jou

Wij zijn zelf geen opleider, uitgever of producent van educatief materiaal. We accepteren daarom ook geen verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. We voeren er geen controle op uit op de mensen en middelen, en ook niet op de inhoud, juistheid of rechtmatigheid van het onderwijsaanbod en kunnen hiervoor geen garanties bieden. We zorgen er wel voor dat gebruikers zelf de kwaliteit in de gaten kunnen houden. Dit doen we bijvoorbeeld door cursisten de mogelijkheid te geven de opleider en de opleiding te beoordelen. Als een oordeel niet zakelijk, grievend of schofferend is, kunnen wij het verwijderen. Je kunt het formulier hiernaast gebruiken om ons hierop opmerkzaam te maken. Als je helemaal niet wilt dat anderen een oordeel over jou of je opleiding vellen, gebruik BeeTree.nl dan niet om een opleiding aan te bieden.

 

Opleider en cursist komen wederzijdse afspraken na

BeeTree.nl geeft zelf geen opleidingen. De opleider en de cursist maken afspraken met elkaar en zijn direct contractpartij. BeeTree.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid bij niet nakomen van de afspraken of overeenkomst tussen de opleider en de cursist.

 

Je bent je bewust van eigendoms- en auteursrechten

Gebruik je materiaal dat je niet zelf hebt gemaakt (bijvoorbeeld beeld)? Dan zorg je ervoor dat je geen rechten van derden schendt. Je vrijwaart BeeTree.nl voor jouw opleiding(en) van alle aansprakelijkheden met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrecht. Je blijft als opleider verantwoordelijk voor alle inhoud die je plaatst op BeeTree.nl.  

Plaats je een zelfgemaakte bijdrage (bijvoorbeeld een blog)? Dan mogen wij die bijdrage vrij gebruiken ter promotie. We hoeven hiervoor geen vergoeding te geven.

We brengen het opleidingsaanbod op verschillende manieren onder de aandacht van cursisten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de inhoud van het aanbod op BeeTree.nl. Het kan zijn dat we de vorm van het aanbod wijzigen voor een betere weergave op mobiele telefoon, tablets of in andere apparatuur. We hoeven hiervoor geen vergoeding te geven of apart toestemming te vragen.

 

Externe sites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van BeeTree.nl

BeeTree.nl bevat links naar andere sites. BeeTree.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor onder meer het beleid, de voorwaarden, de diensten en producten van die sites.

 

Geregistreerde gebruikers informeren we vooraf over wijzigingen van de huisregels

Gebruikers hebben deze huisregels geaccordeerd bij het aanmaken van hun profiel. Wijzigt er iets in deze huisregels, dan informeren we alle gebruikers met een profiel hierover vooraf. Dat doen we dan in ieder geval met een melding op de startpagina van BeeTree.nl.

 

Houd je je niet aan deze huisregels?

Dan hebben we – eenzijdig en zonder vooraankondiging – het recht direct actie te ondernemen. Dat geldt ook bij een vermoeden van frauduleuze of anderszins strafbare handelingen. We kunnen dan onder meer:

 • onze dienst beperken of beëindigen voor je
 • alle inhoud van je als gebruiker verwijderen
 • technische en juridische maatregelen nemen om je als gebruiker te weren
 • je persoonsgegevens verstrekken aan belanghebbende derden zoals Politie, Justitie en rechthebbenden. Uiteraard alleen indien nodig en binnen de kaders van de wet. 

We informeren je hierover via het e-mailadres dat je hebt gekoppeld aan je profiel.

 

Houdt iemand anders zich niet aan de huisregels?

Meld dat dan via het contactformulier op BeeTree.nl. Wij beoordelen de melding dan en gaan zo nodig over tot actie.

 

We doen ons best

We beloven dat we altijd ons best zullen doen. Maar wij kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan je verwachtingen. Er kunnen functionele of technische fouten optreden in de werking (en beveiliging) van BeeTree. De site kan tijdelijk gedeeltelijk of geheel onbereikbaar zijn. Je zult vast wel eens spel- of typefouten op BeeTree tegenkomen. Het zij zo. We stellen het overigens op prijs als je bij ons meldt. Alle informatie informatie op BeeTree is daarom onder voorbehoud van fouten en vergissingen. We sluiten aansprakelijkheid uit voor alle schade die je als gebruiker van BeeTree ondervindt van de in deze paragraaf genoemde zaken. 

 

Last but not least

Als je je inschrijft bij BeeTree.nl is er juridisch gezien sprake van een overeenkomst waarop deze huisregels en het Nederlands recht van toepassing zijn. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat je aan BeeTree hebt betaald. Geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.

 

Begrippen 

Opleidingen

‘Opleidingen’ hanteren we als veelomvattend begrip: het kan gaan om cursussen, trainingen, lezingen, voordrachten, workshops, coaching, begeleide wandelingen, educatieve kindervoorstellingen en meer. Wel gaan ervan uit dat er altijd sprake is van kennisoverdracht en/of het aanleren of trainen van vaardigheden.

De opleidingen kunnen elke vorm hebben: klassikaal, privé-les, in-company, online en meer.

Opleider

De partij die de opleiding aanbiedt, noemen we de opleider. We beschouwen dat synoniem aan termen als aanbieder, trainer, coach, leraar, docent en meer.

Cursist

De partij die zich inschrijft of aanmeldt voor of op zoek is naar een opleiding noemen we cursist. We beschouwen dat synoniem aan termen als leerling, coachee, congresbezoeker, en meer. 

Gebruiker

BeeTree.nl kent geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers hebben een profiel aangemaakt en maken dan als opleider of cursist gebruik van BeeTree.nl. Niet-geregistreerde gebruikers kijken als opleider of cursist vrij rond op BeeTree.nl, maar kunnen geen gebruikmaken van de diensten van BeeTree.nl.

 

© 2018 BeeTree.nl, KvK 57801827, BTW nr. NL852741893B01

Alle rechten voorbehouden.

Vestigingsadres BeeTree B.V.: Oranjesingel 65, 6511 NR  Nijmegen.