Wij gebruiken cookies. Klik om te sluiten.
Alles of enkel zakelijk?
Standaard toont BeeTree alle opleidingen. Wil je alleen ons zakelijk aanbod zien? Kies dan hieronder Zakelijk. Je kunt dit altijd wijzigen in je profiel.

Workshop Klantgerichtheid
€175 | Utrecht
De workshop Klantgerichtheid duurt 2 uur, is efficiënt en praktisch. Je krijgt inzicht en leert door te oefenen. Na 2 uur, op een locatie in Utrecht, ben je een nuttige ervaring en een vaardigheid rijker over het onderwerp klantgerichtheid. De workshop gaat altijd door, die garantie krijg je als je jezelf inschrijft.
Docent: PAK Organisatieontwikkeling
Training Coaching_ basistechnieken voor de professionele coach
€1172 | UTRECHT
Wilt u als professioneel coach of als professional met coaching als tweede professie uw coachingsvaardigheden verder doorontwikkelen? In de training Basistechnieken voor de professionele coach leert u gestructureerd coachen op basis van een beproefde methode. Een beproefde coachingsmethode combineren met uw eigen coachingsstijl, de rol van coach binnen uw functie helder en effectief inzetten Afwegen van belangen tussen gecoachte en organisatie, communiceren in de driehoek coach-gecoachte-leidinggevende Uzelf als coachingsinstrument inzetten
Docent: GITP
Professional SCRUM Foundations
€1295 | Mensingeweg 20, Roden
The Professional Scrum Foundations (PSF) course is a 2-day course that teaches Scrum in a highly practical way.
Docent: StarTel
Business Vaardigheden voor IT Professionals (Partnercursus)
€1254 | AMSTERDAM
Deze vaardigheden, of het ontbreken hiervan, beinvloeden individuele en teamprestaties meer dan ooit. Onderzoek, zoals dat door professor Robert Kelley van Carnegie Mellon Tepper School of Business, heeft duidelijk aangetoond dat het hebben van enkel technische vaardigheden een persoon niet meer onderscheid van anderen. Competenties zoals het nemen van initiatief, het hebben van zakelijk inzicht, vaardigheden in leiderschap, samenwerking en goede communicatie tellen tegenwoordig ook mee. Het "Business Skills for IT Professionals Program" is een tweedaagse workshop speciaal ontworpen voor technische professionals om hen te voorzien van inter-persoonlijke vaardigheden die nodig zijn om te slagen in de veeleisende zakelijke omgeving van tegenwoordig.
Docent: 5HART IT-Opleidingen
Privacy Officer 2.0
€ |
Zowel in Nederland als internationaal wordt druk uitgeoefend om privacyregelgeving aan te scherpen. Zorg dat u deze kent en privacy risico’s beheerst en controleert. De cursus Privacy Officer 2.0 stoomt u in slechts 4 dagen klaar voor de functie van Privacy Officer! Vernieuwd programma met aandacht voor actuele zaken rondom_ Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid Autoriteit Persoonsgegevens Ongeldigheid Safe Harbour & EU-VS privacy shield Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) Uitvoeringswet AVG Guidance vanuit de EU-toezichthouders WP29  
Docent: IIR
Management & Business
Certified Information Professional (CIP)
Certified Information Professional (CIP)
€ 2415 | Amsterdam | International Management Forum
Certified Information Professional (CIP) – waarom deze certificering?Vanwege het grote belang van informatiemanagement voor de organisatie en de grote behoefte aan professionele en gecertificeerde informatiemanagers heeft AIIM al in 2011 een uitgebreide Body of Knowledge ontwikkeld om de informatiebehoefte van de informatieprofessional in kaart te brengen. Om de kennis van informatieprofessionals te toetsen en te benchmarken heeft AIIM tevens een examen ontwikkeld. In 2016 is dit Certified Information Professional (CIP) examen volledig geactualiseerd om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen die aan de informatieprofessional van vandaag worden gesteld.Certified Information Professional (CIP) – de eerste, onafhankelijke informatiemanagement certificering ter wereldDe Cert
Docent
International Management Forum
Financieel inzicht voor niet-financiële managers
Financieel inzicht voor niet-financiële managers
€ 2380 | Utrecht | International Management Forum
Financieel inzicht voor niet-financiële managers – waarom?Heeft u regelmatig met begrotingen en budgetten te maken? Wilt u de financiële gevolgen van uw beslissingen kunnen overzien? Wilt u weten wat veelgebruikte financiële begrippen inhouden? Wilt u een jaarrekening kunnen lezen? Heeft u meer financiële verantwoordelijkheid gekregen? Er is altijd wel een (goede) reden om uw financiële inzicht te actualiseren en aan te scherpen. De 3-daagse training Financieel inzicht voor niet-financiële managers geeft u antwoord op al uw financiële vragen.   Financieel inzicht voor niet-financiële managers – wat leert u?In deze intensieve 3-daagse training leert u financiële informatie te doorgronden en toe te passen in uw dagelijkse werk. De (basis)begrippen van finan
Docent
International Management Forum
 Financiële kennis voor de niet-financiële manager
Financiële kennis voor de niet-financiële manager
€ 1795 | Thuis | International Management Forum
Een zeer complete cursus voor de manager die zich niet dagelijks met cijfers bezighoudt!Met andere woorden, een uniek schriftelijk leerpakket dat u in staat stelt de noodzakelijke financiële kennis, up-to-date en direct toepasbaar, in uw eigen werktempo te verwerven. Vele doordachte cases maken de leerstof boeiend en instructief.Aan de hand van de lessen verdiept u zich stap voor stap in het nut van onder andere kengetallen, liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's, de nieuwste inzichten in kostplaatsberekeningen en bestudeert u een aanpak van capaciteitsanalyse en optimaal voorraadbeheer. Elke les wordt afgesloten met opdrachten die u aan de hand van het geleerde dient te kunnen oplossen.Financiële kennis voor de niet-financiële manager – voor wie?Deze u
Docent
International Management Forum
 e-HRM
e-HRM
€ 1795 | Thuis | International Management Forum
e-HRM – wat is het?e-HRM is het optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieën voor het (verder) professionaliseren van de HR-functie. De meerwaarde van e-HRM ligt in het efficiënter en effectiever laten werken van de personeelsafdeling. Medewerkers krijgen een hogere servicekwaliteit, kunnen sneller en efficiënter werken en op elk moment en elke plaats beschikken over correcte data. De invoering van e-HRM levert belangrijke verbeteringen en besparingen en aanzienlijke tijdwinst op. e-HRM levert belangrijke verbeteringen, besparingen en een aanzienlijke tijdwinst opIn een aantal organisaties is e-HRM al uitgebreid ingevoerd. Verwacht wordt dat e-HRM over een aantal jaren in de meeste organisaties geïmplementeerd zal zijn. Niet alleen Employee Self Service (werkneme
Docent
International Management Forum
Gezondheid, Lichaam & Geest
Workshop Geweldloze communicatie
Workshop Geweldloze communicatie
€ 175 | Utrecht | PAK Organisatieontwikkeling
De workshop Geweldloze communicatie duurt 2 uur, is efficiënt en praktisch. Je krijgt inzicht en leert door te oefenen.Na 2 uur, op een locatie in Utrecht, ben je een nuttige ervaring en een vaardigheid rijker over het onderwerp geweldloze communicatie. De workshop gaat altijd door, die garantie krijg je als je jezelf inschrijft.
Docent
PAK Organisatieontwikkeling
BHV Basis (OPEN)
BHV Basis (OPEN)
€ 259 | Breda | AOC Snijders
Theoretische kennis en praktische vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp, brand en ontruiming voor de hulpverlener in uw bedrijf. Onze trainers brengen de lesstof op interactieve wijze. Vaardigheden worden beoordeeld door eigen trainer, theorie door het NIBHV. Gehele training in context van uw bedrijf. Landelijk erkend diploma/certificaat.
Docent
AOC Snijders
BHV Herhaling (OPEN)
BHV Herhaling (OPEN)
€ 164 | Breda | AOC Snijders
De 1 daagse herhalingscursus BHV bestaat uit een deel Eerste Hulp (EH) en een deel Brand, Ontruiming (BO). Hierbij wordt er voornamelijk praktisch en competentie gericht getraind.Tijdens de cursus worden onderstaande onderwerpen behandeld_* Alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels* Niet-spoedeisende Eerste Hulp* Spoedeisende Eerste Hulp incl. reanimatie en gebruik van de AED* Brand en de gevaren bij brand* De taak van de BHV-er bij een brand* Voorbereiding van een ontruiming* De taak van de BHV-er bij een Ontruiming
Docent
AOC Snijders
LTC Boost Training
LTC Boost Training
€ 1733 | | Leefstijl Training Coaching
Met LTC Boost pak je jouw totale leef- en werkstijl aan. Van inspiratie, zingeving, bewegen en gezond eten tot en met slaap en herstel.LTC werkt altijd met ervaringsgerichte werkvormen. Wij maken zichtbaar wat de kern van je probleem is en de alternatieven die er zijn. Ook willen we samen met jou effect bereiken op cognitief, gevoels- en gedragsniveau. Minimale energie, maximaal resultaat Het doel van de training is met zo min mogelijk energie zelfsturend en adequaat te reageren op verstoringen van de balans tussen jouw lichamelijke en mentale belasting en belastbaarheid.Onze maatschappij vergt veel van je en wij vragen veel van onszelf. We hebben een druk werk- en privéleven. Uitval op je werk of de dreiging daarvan door stress is reëel. In de LTC Boost training kom je
Docent
Leefstijl Training Coaching
Wetenschap, Onderwijs, Techniek & ICT
SUCCESVOL GEGEVEN!
Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)
Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)
€ 3500 | Utrecht | International Management Forum
Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) – de wereldwijde standaard voor IT en software professionalsCertified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) is een nieuwe standaard van (ISC)2. In deze 5-daagse training worden IT en software professionals opgeleid om security practices (authenticatie, autorisatie en auditing) op te nemen in elke fase van de Software Development LifeCycle (SDLC); van software-ontwerp en implementatie tot het testen en uitrollen van software.80% van alle beveiligingslekken is applicatie-gerelateerd!Bij de ontwikkeling van software applicaties wordt vaak weinig rekening gehouden met security. Pas vlak voor de oplevering - of helemaal niet - wordt er met behulp van een vulnerability scan of penetratietest gekeken naar d
Docent
International Management Forum
Data Intelligence
Data Intelligence
€ 3195 | Utrecht | International Management Forum
Data Intelligence vs Business Intelligence – wat is het verschil?Data Intelligence is de verzamelnaam voor alle activiteiten rondom data. Business Intelligence richt zich op wat u vanuit de business nodig heeft om succesvol te zijn en wat u van data kunt verwachten. Data Intelligence zoomt verder in op de rol die data daarbij spelen en hoe je data structureert en organiseert. Het gaat daarbij om het analyseren en structureren van data en de instrumenten die u daarbij kunnen helpen; van data warehouse tot data lake of data vault en van real time analytics tot pervasive intelligence. Door slim, maar ook verstandig met data om te gaan kunt u op uw data vertrouwen en bouwen en business modellen rondom data inrichten. Data Intelligence – een van de basisfactoren voor ee
Docent
International Management Forum
Big Data Steward
Big Data Steward
€ 3280 | Utrecht | International Management Forum
Data Steward – sleutelrol in de data-organisatieEen belangrijke rol in elke data-gedreven organisatie is de rol van Data Steward. De Data Steward vervult een brugfunctie tussen de IT- en de businesskant binnen de organisatie en zorgt voor de juistheid, volledigheid, integriteit en kwaliteit van de gegevens in de organisatie. De Data Steward heeft een goed begrip van de data op zich en het gebruik ervan in de organisatie en werkt nauw samen met de data owners. De Data Steward is specialist in de toepassing van data governance en datakwaliteit waarbij de focus ligt op de tactische coördinatie en implementatie. (Big) Data Steward – spil in de data-driven organisatieBig data verandert de rol van de Data Steward in de organisatie. De Big Data Steward is een breed g
Docent
International Management Forum
Functioneel Beheer in de publieke sector
Functioneel Beheer in de publieke sector
€ 2980 | Amsterdam | International Management Forum
Functioneel Beheer in de publieke sector – belangrijker dan ooitDoor het toenemende belang van informatievoorziening binnen publieke organisaties wordt ook Functioneel Beheer als discipline steeds belangrijker. Functioneel Beheer focust zich op het beheer aan de vraagkant en richt zich op de gebruikers. Het gaat hierbij niet om de IT-techniek, maar om de ondersteuning van de bedrijfsprocessen door een goede informatievoorziening.De Functioneel Beheerder is de verbindende factor als het gaat om relaties met andere partijen, zoals gebruikers, systeembeheer, gegevensbeheer, leveranciers en management. Tevens moet de Functioneel Beheerder specialistische kennis van zijn eigen vakgebied kunnen combineren met kennis van de functionaliteiten van software en IT. Dit alles stelt
Docent
International Management Forum
ZOEK
BZZZ!
Workshop Klantgerichtheid
€175 | Utrecht
De workshop Klantgerichtheid duurt 2 uur, is efficiënt en praktisch. Je krijgt inzicht en leert door te oefenen. Na 2 uur, op een locatie in Utrecht, ben je een nuttige ervaring en een vaardigheid rijker over het onderwerp klantgerichtheid. De workshop gaat altijd door, die garantie krijg je als je jezelf inschrijft.
Docent: PAK Organisatieontwikkeling
Training Coaching_ basistechnieken voor de professionele coach
€1172 | UTRECHT
Wilt u als professioneel coach of als professional met coaching als tweede professie uw coachingsvaardigheden verder doorontwikkelen? In de training Basistechnieken voor de professionele coach leert u gestructureerd coachen op basis van een beproefde methode. Een beproefde coachingsmethode combineren met uw eigen coachingsstijl, de rol van coach binnen uw functie helder en effectief inzetten Afwegen van belangen tussen gecoachte en organisatie, communiceren in de driehoek coach-gecoachte-leidinggevende Uzelf als coachingsinstrument inzetten
Docent: GITP
Professional SCRUM Foundations
€1295 | Mensingeweg 20, Roden
The Professional Scrum Foundations (PSF) course is a 2-day course that teaches Scrum in a highly practical way.
Docent: StarTel
Business Vaardigheden voor IT Professionals (Partnercursus)
€1254 | AMSTERDAM
Deze vaardigheden, of het ontbreken hiervan, beinvloeden individuele en teamprestaties meer dan ooit. Onderzoek, zoals dat door professor Robert Kelley van Carnegie Mellon Tepper School of Business, heeft duidelijk aangetoond dat het hebben van enkel technische vaardigheden een persoon niet meer onderscheid van anderen. Competenties zoals het nemen van initiatief, het hebben van zakelijk inzicht, vaardigheden in leiderschap, samenwerking en goede communicatie tellen tegenwoordig ook mee. Het "Business Skills for IT Professionals Program" is een tweedaagse workshop speciaal ontworpen voor technische professionals om hen te voorzien van inter-persoonlijke vaardigheden die nodig zijn om te slagen in de veeleisende zakelijke omgeving van tegenwoordig.
Docent: 5HART IT-Opleidingen
Privacy Officer 2.0
€ |
Zowel in Nederland als internationaal wordt druk uitgeoefend om privacyregelgeving aan te scherpen. Zorg dat u deze kent en privacy risico’s beheerst en controleert. De cursus Privacy Officer 2.0 stoomt u in slechts 4 dagen klaar voor de functie van Privacy Officer! Vernieuwd programma met aandacht voor actuele zaken rondom_ Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid Autoriteit Persoonsgegevens Ongeldigheid Safe Harbour & EU-VS privacy shield Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) Uitvoeringswet AVG Guidance vanuit de EU-toezichthouders WP29  
Docent: IIR